Flour

Showing 13–21 of 21 results

 • $42.00

  Polselli: 5 kg Gluten Free Pizza Flour

 • $25.00

  Polselli: 5 kg Grano Arso “Smoked Grain” Flour

 • $29.00

  Polselli: 5 kg Hemp Seed Flour “Canapa”

 • $25.00

  Polselli: 5 kg Paprika Flour

 • $20.00

  Polselli: 5 kg Semola Rimachinata Flour

 • $25.00

  Polselli: 5 kg Tumeric “Curcuma” Flour

 • $9.00

  Polselli: 5 kg VoilĂ  Spolvero “sprinkling flour”

 • $25.00

  Polselli: 5 kg Wheat Germ Flour

 • $10.00

  Polselli: 5×1 kg Gluten Free Pizza Flour